Kort rapport från årsmötet 19/20

I förra veckan höll vi till slut Lakers Lakejers årsmöte för säsongen 19/20. Årsmötet skulle egentligen hållits i juni, men vi sköt upp det med hänvisning till Folkhälsomyndighetens rekommendationer i förhoppningen att kunna ha ett fysiskt möte öppet för fler medlemmar. Men som vi nu vet kvarstår rekommendationerna om 50 personer. Det blev i alla fall ett fysiskt möte med cirka 20 medlemmar närvarande.

Ordförande Johan Eliasson gick igenom verksamhetsberättelsen och kassör Patrik Andersson presenterade bokslutet. Han kunde konstatera att föreningen går 16.000 kronor minus för 19/20, ett minusresultat som gott och väl täcks upp av det egna kapitalet.

Johan berättade också att vi inte satsar på några organiserade bortaresor i år. Om de nuvarande restriktionerna släpps på ett sådant sätt att bortasupportrar välkomnas på arenorna kommer vi att jobba på att få förmånliga avtal för att hyra minibussar för dem som vill åka på egen hand.

Lakejernas styrelse för säsongen 20/21 består av:
Johan Eliasson, ordförande
Patrik Andersson, ledamot
Emma Carlsson, ledamot
Oscar Gustavsson, ledamot
Mats Gustavsson, ledamot
Annika Sand, ledamot
Victor Björnsson, suppleant