Vad behöver jag tänka på innan jag bokar mitt abonnemang inför säsongen 18/19?

Det finns en viktig sak att tänka på innan du skickar iväg din bokning av Lakejkortet för kommande säsong:

Se först till att du är medlem!

Innan du går till formuläret för att boka upp ditt säsongskort inför nästa säsong så måste du försäkra dig om att du har betalt in din medlemsavgift till Lakers Lakejer för innevarande säsong, alltså säsongen 18/19. Har du inloggning till din sida i vårt medlemsregister så kan du ju själv gå in där och kontrollera om du har betalt och är medlem. Visar det sig att du inte är medlem, och ändå känner att du har en känsla av att du betalt, eller helt enkelt vet att du har betalt så kontaktar du medlem@lakerslakejer.se och ställer frågan. Har du datum m.m när du betalade in och hur du betalade in så ta med detta i ditt mail. Har du en kvittens på din inbetalning så bifoga även detta så vi kan lokalisera din inbetalning och se till att allt blir rätt.

Det finns olika sätt att betala in din medlemsavgift på. Klicka på knappen här under för att komma till sidan som beskriver de sätt du kan betala in din medlemsavgift på.

Boka ditt Lakejkort för säsongen 18/19.

Om du har ordnat allt med ditt medlemskap och är säker på att du nu är medlem innevarande säsong så kan du nu boka ditt Lakejkort till det fantastiska pris som Lakers Lakejer har förhandlat fram tillsammans med Växjö Lakers. Efter bokat kort kommer Lakers Lakejer kontrollera ditt medlemskap innan vi godkänner detta. När vi godkänt din bokning kommer så småningom en bekräftelse från Växjö Lakers. Nu ser vi fram mot en härlig sommar och önskar alla våra medlemmar välkomna till en ny spännande säsong på Västra Stå.