Välkommen på årsmöte i Lakers Lakejer den 16 juni

Lakers Lakejer bjuder på mat före årsmötet

Kom och snacka hockey över en bit mat innan vi drar igång årsmötet på torsdag den 16 juni på restaurang Futurum, Ljungadalsgatan 2D i Växjö (f.d. Telub). Från kl 18 bjuder vi på pyttipanna eller ett vegetariskt alternativ. Anmäl dig nu! Vi hoppas också kunna bjuda på någon överraskning under kvällen.

För att vi ska veta hur många som ska äta behöver du anmäla dig senast på söndag 12 juni till annika.sand@lakerslakejer.se. Meddela ditt namn, hur många som kommer och om du/ni vill ha pyttipanna eller det vegetariska alternativet.

Årsmötesförhandlingarna börjar sedan kl 18.30 enligt föredragningslistan nedan.

Hjärtligt välkommen!

 

Kallelse till Lakers Lakejers årsmöte 2021/2022

Lakers Lakejer hälsar medlemmar säsongen 2021/2022 välkomna till vårt årsmöte torsdagen den 16 juni kl. 18.30 på restaurang Futurum, Ljungadalsgatan 2D i Växjö (f.d. Telub). Vi bjuder på kaffe och kaka.

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!

Föredragningslista för Lakers Lakejers årsmöte den 16 juni 2022

1.     Mötet öppnas.

2.     Fastställande av röstlängd för mötet.

3.     Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4.     Val av protokolljusterare och tillika rösträknare.

5.     Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

6.     Fastställande av föredragningslista.

7.     Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning för det senaste verksamhetsåret.

8.     Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.

9.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10.  Fastställande av medlemsavgifter.

11.  Redovisning av preliminär budget för kommande verksamhetsår.

12.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13.  Val av

a.     föreningens ordförande för en tid av ett-två år;

b.     tre ledamöter i styrelsen för en tid av två år;

c.     minst en suppleant i styrelsen för en tid av ett år;

d.     en revisor för en tid av ett år.

e.     minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.

14.  Övriga frågor

15.  Mötet avslutas.