Rapport från årsmötet 2020/2021

Lördagen den 18 september samlades vi på O´Learys och höll årsmöte före Växjö Lakers bortamatch mot Timrå. På mötet deltog ett 15-tal medlemmar plus styrelsen.

Till mötesordförande utsågs Johan Eliasson och Annika Sand valdes till sekreterare. Deltagarna fick sedan ta del av styrelsens verksamhetsberättelse, årsredovisning och bokslut samt revisorns berättelse. De hade också möjlighet att ställa frågor om innehållet. Efter denna genomgång röstade mötet ja till att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

Valberedningen i form av Anna Hammarstedt och Christoffer Mattisson meddelade att deras bedömning var att eventuella förändringar av styrelsen bör ske först efter ett normalt verksamhetsår där stora delar av verksamheten är aktiv vilket inte varit fallet det gångna året. Valberedningen föreslog därför till årsmötet att samtliga ledamöter inklusive suppleant och revisor skulle förlängas med 1 år.

Efter en kort diskussion beslöt årsmötet att besluta i enlighet med valberedningens förslag.

Det innebär att styrelsen under 2021/2022 ser ut som följer:

  • Johan Eliasson, ordförande
  • Oscar Gustavsson, ledamot
  • Patrik Andersson, ledamot
  • Mats Gustavsson, ledamot
  • Annika Sand, ledamot
  • Emma Carlsson, ledamot
  • Victor Björnsson, suppleant

Till ny valberedning utsågs Anna Hammarstedt (sammankallande) och Oscar Johansson.

På årsmötet diskuterades frågan om bortaresor; när och hur kan vi återuppta våra mycket uppskattade bortaresor? Under hösten fokuserar vi främst på de kortare resorna och för en diskussion med bussbolag om hur vi genomför våra resor på ett bra sätt. Den första större resan planeras till Oskarshamn lördagen den 16 oktober.

Som avslutning på årsmötet informerade styrelsen om de nya medlemsförmånerna, insamlingen till hyllningstifot till Oskar Valek som hittills inbringat cirka 20.000 kronor samt ett firande av Lakers den 2 oktober.

Lördagen den 2 oktober planerar vi för ett större firande av Växjö Lakers i Linnéparken med fanmarsch till Vida före matchen. Planen är att det blir musik och aktiviteter i parken från cirka 11.45, och intervjuer på scenen med Lakerspersoner från cirka kl 12.30. Därefter blir det fanmarsch till Vida och öltält framför arenan innan matchstart.

Planeringen av detta event görs tillsammans med Växjö & Co, Växjö kommun och Växjö Lakers.