RIP Oskar Valek

Vi har idag nåtts av det sorgliga beskedet att vår medlem Oskar Valek har gått bort i en tragisk olycka. Oskar har varit mycket aktiv i Lakejerna och han var även en av grundarna till vår tifogrupp LL Tifo.

Våra tankar går till Oskars närmaste familj och vänner. Vila i frid, Oskar 💙🤍🧡

Den som vill får gärna lägga en blomma eller tända ett ljus utanför entrén till Vida Arena

#oncealakeralwaysalaker #rip #lltifo #tifo