Årsmöte med spelarbesök

Ett trettiotal medlemmar hade slutit upp för Lakers Lakejers årsmöte 2018/2019. Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar fick deltagarna även träffa Sam Hallam och ett par av våra nya spelare.

De fick en presentation av det föregående årets verksamhet och bokslut, och mötet följde revisorens rekommendation och beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året. Styrelsens förslag att sänka medlemsåldern för ungdomar till ”till och med de fyller 17 år” för att åldersgränserna ska stämma överens med Växjö Lakers åldersgränser. Styrelsen föreslog också att lägga in information om föreningens olika medlemsskapsformer i stadgarna, och mötet biföll detta.

Lakers Lakejers nya styrelse för 2019/2020 består av ordförande Johan Klonis Eliasson, styrelsemedlemmarna Mats Gustavsson, Annika Sand, Emma Carlsson, Patrik Andersson och Oscar Gustavsson samt Victor Björnsson som suppleant.

Efter årsmötet fick vi träffa Sam Hallam, Marcus Davidsson och Marcus Sylvegård. Spelarna berättade lite om sig själva och sedan ställde deltagarna allehanda frågor till killarna. Frågorna handlade om allt från domarnas förhållande till Brendan Shinnimin, hur mycket snack det är mellan spelarna på isen, hur det är att flytta hemifrån och samtidigt flytta till en helt ny stad, till hur mycket spelarna egentligen ser av tifon och hör från klacken under match (en hel del visade det sig). Killarna ställde glatt upp och svarade på alla våra frågor under en dryg timme och det var mycket uppskattat.

Vi tackar alla medlemmar som deltog på mötet och vi skickar ett extra stort tack till Sam, Mackan och Mackan som kom och pratade med oss!