Kallelse till Lakers Lakejers årsmöte 2018/2019

Lakers Lakejer hälsar samtliga medlemmar säsongen 2018/2019 välkomna till föreningens årsmöte tisdagen den 18 juni kl 18.30 i PowerBreak på plan 2 i Vida Arena. Som extra bonus kommer någon från ledarstaben och pratar, tillsammans med ett par av de nya spelarna. Vi bjuder även på fika.

Är du intresserad av att få det ekonomiska bokslutet före mötet, mejla annika.sand@lakerslakejer.se så ordnar vi det.

Hjärtligt välkomna!

Föredragningslista för årsmötet den 18 juni

 1. Mötet öppnas.
 2. Fastställande av röstlängd för mötet.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av protokolljusterare och tillika rösträknare.
 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 6. Fastställande av föredragningslista.
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning för det senaste verksamhetsåret.
 8. Revisorns berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhetsåret.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 10. Fastställande av medlemsavgifter.
 11. Redovisning av preliminär budget för kommande verksamhetsår.
 12. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
  • Ålder för ungdomsmedlemskap
 13. Val av
  • föreningens ordförande för en tid av ett-två år;
  • halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år;
  • minst en suppleant i styrelsen för en tid av ett år;
  • en revisor för en tid av ett år.
  • minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.
 14. Övriga frågor (inkl de som anmälts under punkt 6)
  • Lakejernas Lirare
 15. Mötet avslutas.

Valberedningens förslag till styrelse

Ordförande:
Johan Eliasson, är vald på 2 år och har 1 år kvar men förlängs med ytterligare 1 år (omval)

Övriga ledamöter:
Mats Gustavsson, ledamot på 2 år (omval)
Annika Sand, ledamot på 2 år (omval)
Emma Carlsson, ledamot på 2 år (omval

Suppleant:
Victor Björnsson, suppleant på 1 år (nyval)

Styrelsens förslag till årsmötet

Ålder för ungdomsmedlemskap

Styrelsen föreslår att Lakers Lakejer ändrar åldersgränsen för medlemskap för ungdomar till ”till och med det året du fyller 17 år”. Styrelsen föreslår detta eftersom åldersgränserna därmed skulle stämma med de åldersgränser som Växjö Lakers använder. Det skulle till exempel underlätta hanteringen av Lakejkortet för ungdomar.

Styrelsen föreslår att följande skrivning skrivs in i stadgarna i 2 kap Föreningens medlemmar 1 § Medlemskap, som ett tredje stycke i texten:

”Du kan bli medlem som vuxen, ungdom eller familj. Familjemedlemskap gäller för max två vuxna plus alla barn till och med 17 år. Ungdomsmedlemskap gäller till och med det år du fyller 17 år.” 

Utdrag ut föreningens befintliga stadgar (inkl styrelsens förslag till tillägg):

2 kap Föreningens medlemmar
1 § Medlemskap

Alla personer som vill stödja föreningens ändamål har rätt att beviljas medlemskap. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål eller på annat sätt skada föreningens intressen.
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet gäller för innevarande verksamhetsår.
Du kan bli medlem som vuxen, ungdom eller familj. Familjemedlemskap gäller för max två vuxna plus alla barn t.o.m. 17 år. Ungdomsmedlemskap gäller till och med det år du fyller 17 år.
Beslut att avslå medlemsansökan ska fattas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskap ifrågasätts.
I beslutet att avslå medlemsansökan ska skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande ska iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen skickas till den som fått avslag på medlemsansökan.
Beslut att avslå medlemsansökan får överklagas av den berörde inom tre veckor till vederbörande SF.

Gå i Prideparaden med Växjö Lakers och Lakers Lakejer!

Välkommen till Norrtulls parkering på lördag den 11 maj kl.13.30 och haka på oss i pridetåget! Spelare från A-laget och ungdomslagen går i paraden tillsammans med oss supportrar. Kom och gå med oss du också! Och ta gärna på dig Lakerskläder!

Lakers Lakejer och Växjö Lakers står upp för en öppen idrott där verkligen alla kan känna sig välkomna och inkluderade. Som en del i detta deltar vi sedan några år tillbaka i Prideparaden under Växjö Pride.

Prideparaden startar klockan 14 och avslutas i Linnéparken. Det går från Norrtullskolans parkering, och har sedan följande rutt: Skolgatan – Storgatan – Teleborgsvägen – Storgatan – Liedbergsgatan – Sandgärdsgatan – Linnégatan – Linnéparken.

Alla är välkomna att delta!

Sänkt pris på Lakejkortet säsongen 2019/2020!

Nu är det redan dags att börja förbereda sig inför nästa säsong. Och som Lakej innebär ju det att du ska säkra upp din plats på Västra Stå. Hockey ska upplevas live, och bästa upplevelsen får du på vår hemmaståplats i Vida Arena!

Med ett Lakejkort har du ett säsongskort med bästa möjliga pris. Inför säsongen 2019/2020 är Lakejkortet sänkt till 1997 kronor. Lakejkortet Ungdom kostar 997 kronor och gäller för dig som är 6-17 år, dvs fram till det år du fyller 18 år (obs!).

För att kunna köpa ett Lakejkort måste du först betala din medlemsavgift i Lakers Lakejer för säsongen 2019/2020. All information om hur du blir medlem och hur du betalar din medlemsavgift finns här: http://www.lakerslakejer.se/medlem/bli-medlem/

I Lakejkortet ingår samtliga 26 hemmamatcher i grundserien och du får lägre pris på hemmamatcher i slutspelet (77 kr/match). Du får även rabatter och erbjudanden från Växjö Lakers samarbetspartners, inbjudan till VIP-kvällar och förtur på biljettsläpp. Dessutom ingår Lakers träningsmatcher i Vida Arena.

För information om hur du bokar ditt Lakejkort och vad som gäller kring bokandet av det klicka på länken https://www.vaxjolakers.se/sasongskort Skrolla sedan ner till ”Hemmastå Lakej Vuxen/Ungdom” och klicka där för att boka ditt kort. Obs! Det ska till en del manuell hantering innan du kan hämta ut ditt kort. När du får en bekräftelse från Växjö Lakers kan du hämta ut ditt Lakejkort i Biljettservice i Vida Arena.

För information om hur du bokar ditt Lakejkort och vad som gäller kring bokandet av det klicka på länken https://www.vaxjolakers.se/sasongskort Skrolla sedan ner till ”Hemmastå Lakej Vuxen/Ungdom” och klicka där för att boka ditt kort. Obs! Det ska till en del manuell hantering innan du kan hämta ut ditt kort. När du får en bekräftelse från Växjö Lakers kan du hämta ut ditt Lakejkort i Biljettservice i Vida Arena.

Obs! Biljettservice i Vida Arena har öppet tisdagar och torsdagar kl. 11.30 – 14.00 under maj och juni. De har sedan semesterstängt 1-26 juli, men därefter har de öppet alla vardagar igen.

Vi ses på Västra Stå säsongen 19/20!

Dags att betala medlemsavgiften för säsongen 2019/2020!

Säsongen 18/19 tog ju slut snabbare än vi ville. Men nu är det redan dags att betala medlemsavgiften för den nya säsongen, säsong 2019/2020. Vi hoppas att den varar längre!

Medlemsavgifterna för säsongen 2019/2020 är följande:
Vuxen 250 kr
Familj 550 kr
Ungdom 100 kr Medlemskapet för ungdom gäller t.o.m 18 år.

Du kan betala din medlemsavgift direkt med kort eller swish via vår webbplats. Du kan också be att få en faktura och betala den vägen. Läs mer och betala på http://www.lakerslakejer.se/medlem/bli-medlem/

För att kunna köpa säsongskortet Lakejkortet till Vida Arena måste du först betala din medlemsavgift till Lakejerna för säsongen 19/20.

Säsongen 18/19 hade vi 791 medlemmar. Målet för den nya säsongen är att vi ska bli fler än 800 medlemmar i Lakers Lakejer!

Då var det slut för den här säsongen

Ja, då var det söndag och dagen efter vår sorti ur årets SM-slutspel. Efter förra årets SM-guld så blev det en lite ”baksmälla” i år. Vi tappade ju många tongivande spelare och vi lyckades tyvärr inte ersätta dom alls kändes det som. Hela säsongen har effektiviten saknats och det där lilla extra infann sig aldrig. Men vi krigade på och tog till Play In i alla fall, och sen vidare till kvarten mot Luleå. Men nu är som sagt säsongen slut. Nu börjar istället Silly Season, där vi kommer få se spelare försvinna och nya spelare komma till. Men allt det där får Evertsson och Hall styra upp, de vet säkert redan nu lite vad som behövs för att vi ska få lyfta LeMat igen om ett år.

Ja. Det var det om det.

Lakers Lakejer då? Ja, jag tycker vi har varit helt okej i år och vi ser nu med tillförsikt fram mot nya säsongen. Mer information om förnyelse av medlemskap och sådant kommer så småningom på hemsidan och i våra sociala medier. Håll utkik!

Styrelsen kommer inom kort att ha ett möte med Växjö Lakers om årets säsong och även framtid och förbereda inför nästa säsong. Vi vill givetvis få ihop ett bra säsongskort på Västra Stå också inför säsongen 19/20. Har ni synpunkter på året som varit – då tänker vi först och främst på upplevelsen i Vida Arena – som ni tycker vi ska ta upp med Lakers? Eller har ni har önskemål inför kommande säsong, så mejla gärna till ordforande@lakerslakejer.se ganska så omgående, så kan vi ta med detta till våra möten med Lakers. Både ris och ros mottages tacksamt.

Avslutningsvis vill vi rikta ett stort stort TACK till spelare och ledare i årets Växjö Lakers. Vi tackar vårt eminenta tifogäng LL Tifo för ett som vanligt fantastiskt arbete. Vi skickar också ett mycket stort och varmt TACK till alla våra medlemmar. Vi tackar även alla som följt med oss på våra bortaresor, särskilt de till Jönköping och Malmö, som båda samlade väldigt många deltagare. Vi tackar även övriga intresserade som följer oss i sociala medier.

Vi ses i Vida till hösten igen!

/ Styrelsen Lakers Lakejer


Tifogeneralens tankar inför kvartsfinal 4

Kulturcentret Vida Arena, byggnaden som ger en speciell känsla, en spänning och en förväntan inför vad som komma skall. Man kan leva sig in i en fantasivärld, men ändå känner man sig säker, eller engagerar sig i roller trots att vi inte vet vad som kommer att hända. Få upplevelser kan mäta sig med den förväntan som elektrifierar en fullsatt arena under en match. Det är verkligen svårt att tänka sig en match utan publik. När vi match efter match eldar på med sång, glädjerop och applåderande infinner vi oss i ett stadie som kan definieras som identifikation och katarsis. Det skapas alltså en känslomässig koppling där vi inte vet om vi kommer att lämna arenan med sorgsna blickar eller ett belåtet leende. Vida Arena är utan tvivel vår scen där vi tillsammans skapat en kultur, som vi gång på gång besöker och suktar efter den levande dramatiken. 

Sam Hallam är vår regissör som gång på gång försöker visa oss nycklarna till skådespeleriets rolltolkningar. Det börjar längst bak med Viktor Fasth som är lugn och sprider harmoni. Erik Josefsson som är majestätisk och så har vi Reddox.

Om Sam Hallam väljer att spela en viss spelare i en viss sekvens av matchen så är det så. Vi måste infinna oss i det. Många tänker säkert just nu att Shakespeare inte skulle ha kunnat skriva en bättre tragedi än det som försiggår nu, men faktum är att en kulturs konstform rotar sig i att skriva historia. Det är dags att rikta rampljuset till mitten, bjuda upp till dans och se känslorna koka hos oss som supportrar. Imorgon är inget värre än den artiga applådens reserverande kyla. Stämmorna ska eka i takt, träplankorna på ståplats ska svikta. Vi har haft vår konflikt i det här slutspelet och det är hög tid för en vändning. Stanna upp och tänk till. Är vår storhetstid över? Från 1997 har vi varit en växande stormakt, vunnit två SM-Guld och haft möjligheten att presentera en hel del framträdande prestationer. Vad jag vill förmedla är att ja, vår tid som stormakt är över men, det är dags att bli en supermakt. Tillsammans skriver vi historia! Alla till Vida Arena!

– Tifogeneralen –

Hockeybussen: Alla till Örebro! Gratis bussresa för medlemmar 18/3

Hockeybussen går nu till andra matchen i åttondelen: Örebro-Växjö Lakers måndagen den 18 mars.

Avresa:
Resecentrum (vid kyrkomuren) kl 13.45
Vida Arena (Västra parkeringen) kl 14.00

Pris inkl matchbiljett:
Medlem 100:- 
Ej medlem 250:-
Du kan bli medlem på bussen och åker då för medlemspris.

Anmäl dig vid Lakejernas infodisk i Vida eller via formuläret på hemsidan Lakerslakejer.se eller via mail till hockeybussen@lakerslakejer.se. Du kan också ringa/smsa Klonis på 070-453 20 40.

Minst 30 person behövs för att det ska bli stor buss. Blir vi färre så har vi minibuss som alternativ. Meddela om du är intresserad av att ev åka minibuss när du bokar dig.

Senast nu på söndag förmiddag i måste vi ge besked till Ramkvillabuss om vi behöver stor buss eller inte, så sitt inte och vänta utan boka dig på en gång!

Håll utkik på facebook och twitter om senaste nytt om resan och dela gärna evenemanget med dina vänner på Fb.

Fira Fössta tossdan i mass med match på O’Learys


På torsdag den 7/3 spelar Växjö Lakers mot Mora uppe i Jalas Arena. Vi firar fössta tossdan i mass med ett riktigt bra erbjudande på O’Learys i Växjö. Kom och umgås och heja dessutom fram laget till en seger! Vi finns där från kl 18.

För dig som är medlem i Lakers Lakejer erbjuder O’Learys: 

En Boston Celtic BBQ Cheeseburger, alternativt en Oumph! Texas Chili Burger (vegan), inklusive en lakejöl, en lakejcider eller ett alkoholfritt alternativ för endast 100kr. 

Anmäl dig via formuläret här senast på tisdag den 5 mars. Du kan också anmäla dig vid infodisken på tisdag. Vi har bokat 50 platser. Först till kvarn gäller! I mån av plats är även du välkommen som bara vill hänga en stund. 

Hockeybussen till Örebro HK-Växjö Lakers HC den 2 mars

Lördagen den 2 mars går Hockeybussen till matchen Örebro HK-Växjö Lakers HC.

Avresa:
Resecentrum (vid kyrkomuren) kl 10.15
Vida Arena (Västra parkeringen) kl 10.20

Pris inkl matchbiljett:
Medlem: 300kr
Ej Medlem: 500kr
Du kan bli medlem på bussen och åker då för medlemspris.

Anmälning sker vid Lakejernas infodisk i Vida eller via formuläret här eller mejla hockeybussen@lakerslakejer.se. Du kan också ringa/smsa Klonis på 070-453 20 40 eller Emma på 076-612 08 85.

Minst 30 pers behövs för att stor buss ska gå. Blir vi inte det så är minibussar ett alternativ. Meddela om du skulle kunna vara intresserad av att åka minibuss när du anmäler dig.

Håll utkik på fb och twitter för senaste nytt om resan och dela gärna evenemanget med dina vänner på Fb.

Stort tack till alla som deltog i Malmöresan!

Ja, då har vi hunnit smälta gårdagen lite. Resultatet är så klart surt och resan kanske därför inte känns som en lika stor succé den här gången. Men det är ändå fantastiskt roligt att se alla supportrar ta plats på tåget, och att se alla åldrar samlas och känna gemenskapen. Utan er kan vi inte ordna sådana här resor!

Nästa match i Vida är på lördag, när HV71 kommer hit. Till dess laddar vi om ordentligt och så visar vi dem vilka som är Smålands bästa lag, både på isen och på läktaren, eller hur?!  

Vi vill passa på och tacka alla de som ändå gjorde vår tågresa OrangeExpress 3.0 så lyckad.

Tack till Johan med personal på O’Learys Växjö erbjöd en välsmakande brunchbuffé till mycket bra pris.
Tack till Skånetrafiken för gott samarbete kring tågarrangemanget.
Tack Coffe som höll igång oss i arenan.
Tack till Linda Magnusson, Malmö Redhawks, och hennes publikvärdar och ordningsvakter i Malmö Arena för ett mycket bra samarbete, dels med allt innan själva resan och även under vår vistelse i arenan.
Tack till våra supporterpoliser från Växjö.
Tack till Sam Security.
Tack till Circle K på Hejaregatan i Växjö som hjälpte till att dela ut biljetter till resan.
LL Tifo tackar också Elite Stadshotellet i Växjö som med kort varsel lånade ut ett förråd

Och framförallt stort TACK till alla er som följde med på resan! Den här resan är ju speciell och vi är glada att vi kan genomföra den när spelschemat tillåter. Extra kul är det så klart när uppslutningen blir så bra och biljetterna är eftertraktade. Det tycket vi är jättekul! Och vi gjorde ett riktigt bra jobb på läktaren också.

Nästa hemmamatch är på lördag, då HV återigen står för motståndet. Kl 18.00 startar matchen och då är det verkligen dags att vi visar vilka som är bäst i Småland – både på och utanför isen! LL Tifo utlovar ett storslaget tifo inför matchen!

På söndag är det sedan dags för Lakers Ladies att möta HV:s spelarfruar till förmån för Tobiasregistret. Matchen startar kl 15.00, och arenan öppnar en timme innan. Det är fri entré, så passa istället på att stödja insamlingen.

Vi i Lakejerna säljer Lakers Ladies lotter under båda matcherna. Lottpris är 30:- och bland vinsterna finns till exempel istid med a-lagsspelare, flygbiljetter till Amsterdam och Viktor Fasths signerade målvaktsklubba.

Vi kommer också att ha några tävlingar under lördag och söndag – allt till förmån för Tobiasregistret. Bland priserna finns Janne Pesonens signerade klubba, matchbiljetter och plats på kommande bortaresa.

Som sagt, till helgen visar vi att det är vi som är Smålands bästa lag!

Ha fortsatt skön kväll och ta hand om varandra!
/Styrelsen Lakers Lakejer