Kort från Lakejernas årsmöte

Igår kväll hade vi årsmöte för Lakers Lakejers verksamhetsår 2016-2017. Närmare 20 medlemmar deltog i mötet.

Johan ”Klonis” Eliasson valdes om som ordförande för ett år. Det blev också omval för Emma Holmberg och Mats Gustavsson, som tillsammans med Annika Sand valdes till styrelseledamöter för två år vardera. Oscar Gustavsson omvaldes som suppleant för ett år. Till valberedning utsågs Anna Hammarstedt och Håkan Sevén. I styrelsen finns också Patrik Andersson, som har ett år kvar på sin mandatperiod.

Förutom de sedvanliga genomgångarna av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelser fick mötet även ta ställning till en motion angående ändring av stadgarna. Efter långa diskussioner beslöt årsmötet att ge styrelsen i uppdrag att se över och uppdatera stadgarna.

Christoffer ”Coffe” Mattisson berättade om Lakejhockeys spännande framtid i Blekinge Hockey League, som nu blir en liga för rekreationshockey under Svenska Ishockeyförbundet. Vi berättar mer om detta vid ett senare tillfälle.

Oskar Valek från LL Tifo berättade om deras nuvarande svårigheter med att hitta lokaler för att tillverka tifon i. Har du tips på lediga lokaler på över 100 m2 i Växjö, hör av dig! Vill du vara med och skapa tifon är du också välkommen att höra av dig.

Mötet diskuterade också hur vi får bättre drag på läktaren. Mer aktiviteter i form av tifon, en extra klackledare, nya ramsor och sånger, ja det fanns en del idéer.

I samband med årsmötet avtackade vi Anna Hammarstedt som varit vice ordförande i tre år. Hon fick en härlig blombukett i färgerna orange, blått och vitt, och det gillade hon mycket.

Vi lägger upp själva protokollet från årsmötet på webben så snart det är justerat. Håll utkik om du är intresserad.

Avslutningsvis riktar vi ett stort tack till de medlemmar som kom på årsmötet!

/Styrelsen i Lakers Lakejer